Overslaan en naar de inhoud gaan

Visit Bruges behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee Visit Bruges jou kan herkennen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Persoonsgegevens zijn dus alle gegevens die we op de een of andere manier aan jou kunnen koppelen, zoals je e-mailadres, je telefoonnummer of zelfs je IP-adres (het internetadres van je computer).

 

Wat doen wij met persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is.

U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. 

De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de opvolger van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend onder de naam 'Privacycommissie')

Stad Brugge is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dat wil zeggen dat wij bepalen welke gegevens we verzamelen en waarvoor. In juridische termen bepalen wij dus het ‘doel van de verwerking’. Maar dat betekent niet dat iedere medewerker van de Stad Brugge zomaar toegang heeft tot alle gegevens. Je persoonsgegevens komen enkel bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken.

Naam
Voornaam
Functie
GSM-nummer
E-mailadres
Straat + nummer
Postcode + stad
Land
Bedrijf
Ondernemingsnaam
Ondernemingsnummer
Burgerlijk aansprakelijkheidsattest
Attest bijkomende filmverzekering
Licentie drone + brevet piloot
IP adres
Locatiegegevens
Operating system, internetbrowser en apparaattype
Gegevens over jouw activiteit op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Visit Bruges verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 • Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. We zullen je eerst goed informeren over wat die toestemming betekent, hoe je jouw toestemming eenvoudig weer kunt intrekken, met wie we je gegevens zullen delen en hoelang we van plan zijn om je gegevens bij te houden. Zo kun je je toestemming met kennis van zake geven.
  Een voorbeeld:
  Je geeft ons toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken als je je inschrijft voor een nieuwsbrief.
 • We verwerken je persoonsgegevens, omdat je een overeenkomst hebt aangegaan met de Visit Bruges.
  Een voorbeeld:
  Je doet een beroep op de diensten van Visit Bruges en boekt een door Visit Bruges georganiseerde wandeling? Dan sluit je daarvoor een overeenkomst af. Daarin staat onder andere ook waarvoor we je persoonsgegevens zullen gebruiken.
 • We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of opdracht uit Europese wetgeving, Federale wetten of Vlaamse decreten en hun bijbehorende uitvoeringsbesluiten. En daarnaast is de AVG zelf soms ook de juridische basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang.
  Een voorbeeld:
  Visit Bruges is verplicht om de gegevens van gidsen, bestuurders, koetsiers … op te vragen en bij te houden zodoende een vergunning te kunnen uitreiken.
 • We gebruiken je gegevens om een taak van algemeen belang te vervullen of om een opdracht van openbaar gezag uit te voeren.
  Een voorbeeld:
  Visit Bruges kan persoonlijke gegevens gebruiken zoals een e-mail adres om de geregistreerde bezoeker te informeren over belangrijke zaken zoals stakingen, ... Er is geen wet die ons dat verplicht. De stad doet dit gewoon in het algemeen belang van de Bezoeker.
   

Hoe lang bewaren de persoonsgegevens

Visit Bruges bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Gebruik van ‘cookie-technologie’

Stad Brugge maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg je bij de site van Visit Bruges terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker.

Stad Brugge gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over jouw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen je erop wijzen dat je je browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat je een waarschuwing krijgt wanneer je cookies krijgt toegestuurd. Via de cookie banner kan je te allen tijde je voorkeuren wijzigen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Visit Bruges neemt de bescherming van jouw privacy en persoonlijke gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Je hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Functionaris gegevensbescherming

Voor meer informatie over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt binnen het werkingsdomein van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen of het uitoefenen van een recht in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dien je contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Stad Brugge, het OCMW Brugge, Mintus en De Verenigingen:

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO)
Adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge
Telefoon: +32 50 32 73 50 E-mail: dpo@mintus.be